• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация, относно качеството на питейната вода в гр. Берковица и населените места от община Г. Дамяново

Е-мейл Печат ПДФ

Качествата на водата в гр. Берковица и населените места от община Г. Дамяново продължават да не отговарят на изискванията и водата от водопроводната мрежа не следва да се използва за пиене.

 Последните резултатите от лабораторните изследвания, на водни проби при консуматорите в гр. Берковица и населените места на община Г. Дамяново остават нестандартни по микробиологични показатели.

 

За пиене населението в тези населени места следва да използва бутилирана минерална или трапезна вода.

РЗИ – Монтана препоръчва да не се използва вода от собствени водоизточници и местни чешми в населените места, засегнати от проливните дъждове и наводнения, поради опасност от замърсяването им. 

Екипи на водоснабдителните организации  извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода, съответстващо на нормативните изисквания.

РЗИ – Монтана продължава контрола върху качеството на питейната вода в областта  с приоритет в засегнатите от наводненията населени места като ще уведоми своевременно компетентните органи и населението при възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели съобразно нормативните изисквания, доказано чрез лабораторни анализи.