• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Доказаното наличие на тигрови комари в гр. Лом не е причина за безпокойство сред населението

Е-мейл Печат ПДФ

След celebrity porn сигнали на граждани от гр. Лом за увеличена численост на комари в частни домове в гр. Лом, РЗИ – Монтана извърши проверки на 22.08.2014 г., при които уловените комари бяха изпратени за изследване в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) гр. София.

 

В hentai porno НЦЗПБ в пробите са открити женски и мъжки тигрови комари. Проучване на място в гр. Лом е проведено на 27-28.08.2014 г. от специалист по ентомология и медицинска зоология, при което се  установиха множество женски комари, както и ларви на вида в съдове с вода в домовете.

Това celebrity porn е първото регистриране на тигровия комар в област Монтана.

Във връзка с гореизложеното е информиран Кмета на община Лом за предприемане на следните мерки:

·  двукратна имагоцидна обработка с топъл инсектициден аерозол в радиус 500-1000 метра от установените огнища на инвация през 10 дни;

·  да Cumshots се организира разпространението сред населението на информация как да се предпази от създаване на биотопи за размножаване на комарите, а именно hardcore gay sex да не се съхраняват в домовете и дворовете открити съдове за вода и да се почистват улуците, за да не се задържи вода в тях;

·  Насочени дезинсекционни mobile porn tube мероприятия на местата, където най-често се среща този вид комар – в контейнерни терминали, складове с употребявани автомобилни гуми, складове и центрове за търговия с вносен посадъчен материал и декоративни цветя, гранични контролно-пропусквателни пунктове.

         naked celebrities Тигровите комари са разпространени и в много други региони на света, освен в тропичните и субтропичните райони на Югоизточна Азия. През последните десетилетия разширяването на тяхното разпространение се дължи главно на интензивна търговия и става основно чрез транспортни средства.

         gay twinks Храктерна особеност на тези комари е че хапят и през деня, а не само вечер, както останалите видове. Тези насекоми са особено чувствителни спрямо температурни колебания и тяхното развитие започва при средномесечни температури около 20°С, също така са чувствителни към инсектицидните препарати с които се провежда дезинсекия на територията на регион Монтана и по-конкретно гр. Лом.

         naked celebrities В момента епидемичната обстановка е спокойна и не е регистриран повишен брой заболявания от групата на трансмисивните инфекции, при които вектор на заразата са комарите и кърлежите.