gay bareback sex ="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> Относно имунизиране на родените след 01.06.2014 деца.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Относно имунизиране на родените след celebrity porn 01.06.2014 деца.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с високия епидемичен риск от възникване и разпространение на социално значими ваксинопредотвратими инфекции, на първо място полиомиелит е издадена Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на celebrity porn министъра на здравеопазването. Заповедта е съобразена с препоръка на Експертния съвет по надзор на заразните болести и разпорежда прилагането на четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и с ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична  за децата родени след 01.06.2014г.

Заповедта е валидна до сключването на договор по обособена позиция: № 3 „Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б” и извършване на доставка на ваксини.

РЗИ-Монтанаще Boobs получи разпределените количества четирикомпонентна ваксина в периода 09.09.-12.09.2014г., след което тя ще бъде предоставена на общопрактикуващите лекари.

 

За gaysex изпълнение на цитираната по-горе заповед  РЗИ-Монтана е предписала на общопрактикуващите лекари изпълнението на следните мерки:

 1.     Задължителните naked celebrities планови имунизации на родените след 01.06.2014 г. срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хепатит тип Б да се извършват с четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и с ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична.

2.     Четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит да се приложи по схема от 2-ри, 3-ти, 4-ти месец с минимален интервал 30 дни между приемите.

3.     Вакисната cartoon porn videos срещу хепатит тип Б да се приложи по схема: 2-ри прием – от първи месец; 3-ти прием – от шести месец.

4.     Проведените hamster mobile porn имунизации да се отчитат в сроковете по чл. 13 от Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Р България.

5.     Имунизациите 3d hentai porn срещу хепатит тип Б да се отчитат с кодове 43 и 44, съгласно Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Р България.

6.     Имунизациите с четиривалентната комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит да се отчитат с отчетна форма, съгласно приложението към naked celebrities Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. с кодове 19, 20 и 21.

Приложение:

Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Приложение към Заповед № РД-01-209/27.08.2014