• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с  Наредба 3d hentai porn № 15 / 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, съгласно промяната в Закона за лечебните заведения от 06.06.2014г., общопрактикуващите лекари без  придобита специалност „Обща медицина” и незачислени за специализация (с изключение на тези по § 95 от ПЗР на ЗЛЗ) следва в едногодишен срок да се зачислят за придобиване на специалност „Обща медицина”, за да имат право да продължат  да работят като ОПЛ следващите 5 години. След изтичането на този срок, регистрацията на ОПЛ без специалност„Обща медицина”  в Регионална здравна инспекция - Монтана ще бъде заличена.

Съгласно naked celebrities разпоредбите на Наредба № 15 срокът за подаване на документи за зачисляване във висшите училища по Заповед № 19–4 / 27.06.2014г. е 15.09.2014 г.