• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Kурсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 

            Уведомявам Ви, че на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО е качено План-разписание за курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри през  2015 год.

Там  могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Допълнителна информация може да получите на телефон 096/388320 РЗИ – Монтана. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Желаещите да участват в курсово обучение, следва да изпратят попълнени заявки за обучение в срок до 18.08.2014 год. в РЗИ – Монтана.