• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Е-мейл Печат ПДФ

 Във връзка с проливните дъждове в региона и риск от влошаване на качествата на питейната вода на 23.04.2014г. инпектори от РЗИ – Монтана извършиха пробонабиране на водни проби от следните населени места:

·         с. celebrity porn Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене, с. Меляне, с. Главановци, с. Копиловци

·         с. Лехчево, с. Кобиляк, с. Владимирово, с. Пали лула, с. Охрид

 

От извършените изследвания се констатира отклонение по показател мътност за селата Гаврил Геново и Горно Церовене.

 Останалите населени места нямат отклонения от нормативните изисквания.

Същите констатации са направени и при извършени лабораторни анализи от взети водни проби през почивните дни от изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр. Монтана.

Населението porn cartoon на съответните населени места е информирано своевременно водата от централното водоснабдяване да се използва за битови цели, а за питейни цели да се използва само бутилирана минерална вода.