• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проект „СПРИ и се прегледай“

Е-мейл Печат ПДФ

spriЗапочна доставката на над 109 500 покани за скринингов преглед до лица от цялата страна, които до този момент не са получавали покана. Поканите са разпределени както следва: за изследване на млечната жлеза – 13695, celebrity porn за изследване на маточната шийка – 68475 gay group sex и за изследване на дебелото и правото черво – 27390. Както и досега лицата са избрани посредством автоматизиран процес от електронната система Национален скринингов регистър и система за известяване.

 

За naked celebrities област Монтана са разпределени 1359 покани за изследване за рак на маточната шийка, 266 – за рак на млечната жлеза и 538 – на дебелото и правото черво.

Срокът на валидност на тези покани е 31.08.2014 година.

Важно е да знаете, че поради максимално удължения срок за явяване на преглед, получилите покана няма да бъдат повторно известявани.

 

Напомняме ви, че все още са валидни поканите, изпратени през месец декемврина 2013 г. Срокът на валидност на тези покани е до 31.03.2014 г.

 

Лечебните gay boy porn заведения на територията на област Монтана, в които можете да извършите безплатните профилактични прегледи са:

1. Boobs Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев", гр. Монтана - само за скрининг на hentai porn games рака на маточната шийка и рака на млечната жлеза.

2. Д-р Борисова-Николова, гр. Монтана (к-т 207А в сградата на Поликлиниката) - само за скрининг на celeb sex tapes рака на дебелото и правото черво.

3. mobile porn sites Многопрофилна болница за активно лечение - Берковица, гр. Берковица - само за скрининг на рака на маточната шийка и на рака на дебелото и naked celebrities правото черво.

4. ДКЦ 1 - Лом, гр. Лом - скрининг porn cartoon на трите вида ракови заболявания: на млечната жлеза, маточната шийка и на дебелото и правото черво.

Допълнителна информация може да получите от координатор по проекта за област Монтана Тихомир Макариев, старши инспектор от дирекция „Обществено здраве“, РЗИ – Монтана, телефон 096/ 305 952.