• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и hamster mobile porn училищата в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. на МЗ, медицинският специалист от здравния кабинет на детското заведение или училището извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ на дирекция „Обществено здраве” в РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да се попълнят приложените схеми за анализ:

 

 

         Допълнителна информация и подробни указания за попълване на схемите за анализ може да получите на телефон 096/ 305 952; 391 739.