• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на лекарите, желащи да специализират

Е-мейл Печат ПДФ

Отдел «СДО и УБК» при МУ – София обяви конкурси за придобиване  на специалност в системата на здравеопазването във вестник «Новинар» бр. 12/15.01.2014г. 

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. «Акад. Иван Гешов» № 15, ет. 12, стая № 7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ – София в интернет /www.mu-sofiq.bg/.