• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕТОВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

На 29.10.2013 г. Световната Здравна Организация разпространи информация за регистрирани от началото на м. октомври т.г. 22 случая на остри вяли парализи (ОВП) сред деца в провинция Деир ал Зур в Сирийската Арабска Република, при 10 от които вирусологичното изследване доказа див полиомиелитен вирус тип 1. Продължава генетичното секвениране в регионалната референтна лаборатория на СЗО за доказване произхода на вируса.

Последно celebrity porn див полиомиелитен вирус е регистриран в Сирия през 1999 г. Повечето от случаите са при малки деца под 2-годишна възраст, неимунизирани или с непълен имунизационен статус срещу полиомиелит. Имунизационният обхват срещу полиомиелит в Сирия е спаднал от 91 % през 2010 г. на 68 % през 2012 г.

Във celebrity sex videos връзка с емиграционната вълна от сирийски бежанци в България, от които голям процент са деца с неизвестен имуназиционен статус, съществува реален риск от разпространение на инфекциозни заболявания, включително и полиомиелит.

Полиомиелитът naked celebrities или „детския паралич” е ваксинопредотвратимо заболяване и децата с пълен прием на ваксина против полиомиелит са защитени от болестта.

В toon porn изпълнение на Националния план на Р България за поддържане статуса на страната, свободна от полиомиелит и за недопускане разпространението на полиомиелит сред най-уязвимите групи от населението, а именно децата до 15 години, са приети  активни действия от дирекция НЗБ на РЗИ-Монтана:

 1. videos porno gay Писменно са информирани всички кметове на общини в област Монтана за актуалната ситуация, относно полиомиелита и е изискано от тях предприемане на активни дейности в кратки срокове с изготвяне на последващи отчети до РЗИ-Монтана до края на 2013 г.

2. mobile porn movies Изготвени са срочни предписния до всички общопрактикуващи лекари на територията на област Монтана за активно издирване и имунизиране против полиомиелит на всички подлежащи контингенти, особено тези от рискови групи – мобилно население, често мигриращо в страната и извън нея.

3. hentai tentacle porn Писменно са информирани управителите на лечебните заведения за болнична помощ в област Монтана за актуалната ситуация, относно полиомиелита и е изискано от тях предприемане на активни дейности в кратки срокове и повишено внимание при диагностициране на случаи с клинични признаци на полиомиелит.

 

Информация за заболяването може да прочетете тук:

 

Дирекция gay group sex „Надзор на заразните болести”

РЗИ naked celebrities – Монтана