• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Е-мейл Печат ПДФ

             През тази година 21 ноември е Международен naked celebrities ден без тютюнопушене.

Целта gaysex е пушачите да направят първа крачка към живот без цигари и поне за един ден да се откажат от тях.

            Gay Porn Кампанията има за цел да повиши информираността относно вредното въздействие на тютюнопушенето върху здравето, запознаване с позитивите от спирането на цигарите и популяризиране на ККОТ, както и възможностите за преодоляването на тютюневата зависимост чрезiCoach - animated porn безплатен онлайн инструмент чрез регистрация вwww.exsmokers.eu.

 

            За отбелязване на Световния ден РЗИ – Монтана ще реализира следните дейности:

На hamster mobile porn 19.11.2013 г. и 20.11.2013 г. ще се проведе обучение на тема: „Как да консултираме връстниците си да спрат цигарите” в училища в гр. Вършец и гр. Монтана.

На celebrity nudes 21.11.2013 г. от 10,30 ч до 12,30 ч. пред сградата на инспекцията ще се извърши измерване наличието на СО в организма на желаещите граждани, разпространение gay bareback sex на здравни късметчета сред гражданите и разпространение на информация за iCoach безплатен онлайн инструмент за отказване на цигарите.

            От 18.11. naked celebrities до 21.11.2013г. ще сепопуляризира 3d hentai porn дейността на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушенето сред млади хора в училищата на гр. Монтана, чрез разпространение на информационни материали.

            celebrity porn Всички събития, организирани от РЗИ – Монтана, ще бъдат оповестени в местните средства за масова информация.