• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проект „Нашите действия определят средата ни за живот” стартира изпълнение на дейностите

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална здравна инспекция – Монтана в партньорство с ЕКО клуб към Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ /ГПЧЕ/ гр. Монтана и децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания /ДЦДМУУ/ гр. Монтана стартираха изпълнението на проекта „Нашите действия определят средата ни за живот”, като част от дейноститепо Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 mobile teen porn - 2013 Porn Stars година, приета от Министерски съвет на 18.12.2008 г.

 Целта naked celebrities на поректа е сплотяване gay cocks на усилията на децата и младежите от ДЦДМУУ гр. Монтана и учениците от ЕКО клуб - ГПЧЕ гр. Монтана за изграждане на позитивно отношение към природата и създаване на един по-красив и толерантен свят.

 Пред celeb sex tapes участниците бе представен проекта. 

IMG 0073

 

 Със gay sex video съвместни усилия започна засаждането на алпинеума.

Засаждането на алпинеума 

 

Всички celebrity porn се включиха с ентусиазъм.

IMG 0095 

 

 

Всеки засади цвете.

 Всеки засади цвете 

Крайният hentai porn pics резултат бе:

Крайният резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бе naked celebrities засадена и леха с рози.

 Бе засадена и леха с рози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрая cartoon porn всички бяха удовлетворени от добре свършената работа.

 IMG 0153

 

 

 

Дейностите по поректа ще продължат със съвместно изработване на пана от природни материали. Готовите творби ще бъдат изложени във фойето на ГПЧЕ „Петър Богдан” гр. Монтана и в сградата на РЗИ – Монтана.