• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на директорите на детски ясли, обединени детски заведения, домове за отглеждане на деца и детски gay cocks кухни

Е-мейл Печат ПДФ

   От nude celebrities 1-ви септември 2013 г. влиза в сила Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /обн. в Държавен вестник бр. 28/19.03.2013 г./.

 

            С celebrity porn новия нормативен акт на Министерството на здравеопазването се въвеждат конкретни изисквания по отношение състава и асортимента  на предлаганите храни в детските заведения и детските кухни. Регламентират се условия за осигуряване прием на пълноценна и разнообразна храна, включително за достатъчен прием на мляко, млечни продукти, месо, птици, риба, яйца и други богати на белтък храни. Създават се предпоставки за прием на мазнини, захар и сол, съответстващ на физиологичните потребности в тази възраст.

            Приложен gay cartoon porn е примерен среднодневен продуктов набор при целодневно хранене на децата над 6-месечна възраст, за подпомагане разработването на менюта в съответствие с изискванията за здравословно хранене. Предвижда се прилагането на здравословни технологии при приготвянето на храната.

            С naked celebrities тази наредба се уреждат изискванията за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, организирано на територията наобщински, Cumshots държавни и частни детски заведения.Необходимо naked celebrities е да  предприемете действия за привеждане на организираното хранене на децата в съответствие с  изискванията на Наредба № 2 на МЗ.

Тексът mobile porn sites на наредбата може да  изтеглите hentai porn games и прочетете ТУК.