• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Резултати от контрола на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

На cartoon porn pics територията на РЗИ Монтана на контрол подлежат 22открити и 6 закрити плувни басейни, съответно в следните населени места: гр. Монтана, гр. Берковица, гр. Вършец, с. Бързия, с. Спанчевци, с. Цветкова бара, с. Ерден, с. Добри Дол и гр. Лом.

Към 31.07.2013 г.. инспектори от дирекция „Обшествено здраве” на РЗИ – Монтана са извършили 22 бр. проверки на функциониращи открити и закрити басейни и са взети 43 броя проби за извършване на лабораторен анализ на качеството на водата. За констатирани отклонения от изискванията за качество на водатав плувните басейни са съставени 4 акта на собственици на басейни.

 

До best mobile porn момента 7 от басейните не са пуснати в експлоатация.

При Blowjob извършването на проверките се следи за спазване изискванията на законодателството относно санитарно-хигиенно състояние, наличие на пречиствателни съоръжения, медицински пунктове, както и наличие на спасители и здравна документация. Няма констатирани нарушения.

През летният сезон РЗИ – Монтана извършва трикратни задължителни изследвания на водата от басейните в началото, в средата и в края на сезона, като основно изискване е извършването на качествена обеззаразяване на водата в плувните басейни.

На собствениците на басейни са връчени предписания за извършване на ежеседмичен анализ на водата, използвана в басейните по показатели: Ешерихия коли-титър, микробно число и остатъчен хлор.