• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация относно Регламент №1223/2009/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета за пускане на пазара на козметични продукти

Е-мейл Печат ПДФ

Информация 

относно 

            Влизане в сила от 11 юли 2013 г. на Регламент №1223/2009/ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета за пускане на пазара на козметични продукти.

             От 11 юли 2013г. се преустановява приемането на уведомления в РЗИ за пускане на пазара на козметични продукти  по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти.

 

            naked celebrities Козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметичните продукти /CPNP/ на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране” на Регламент №1223/2009 /ЕО/. Чл. 13 посочва информацията, която отговорните лица трябва да нотифицират по отношение на продуктите, които пускат или предоставят на Европейския пазар.

 

Повече информация можете да намерите на следните електронни адреси:

Регламент mobile porn tube 1223/2009 /ЕО/

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf