• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Състояние на плувните басейни на територията на Област Монтана в началото на лято 2013

Е-мейл Печат ПДФ

І. Държавният здравен контрол в плувните басейни на територията на област Монтана се извършва системно, без предварително уведомяване и насочено при постъпили жалби в съответствие с действащото законодателство.

            Основната цел в плувните басейни е предотвратяване на възможни рискове за здравето на населението.

 

            naked celebrities ІІ. За да се осигури епидемиологичната безопасност и да се докаже ефективността на обеззаразяването са взети 15 броя проби вода от плувните басейни. Три от тях не отговарят на изискванията на Инструкция №34. Басейните с не отговарящи показатели са в община Монтана и община Вършец и техните стопани ще бъдат санкционирани за допуснатите отклонения в качеството на водата.

            ІІІ. От извършените до 19.06.2013г. 15 броя проверки на плувните басейни в област Монтана се установи, че са спазени здравните изисквания по отношение на:

√  Поддържането cartoon porn на чистотата в обектите и прилежащите територии

  Място и начин на дезинфекция на водата

  Добро хигиенно състояние на санитарно-битовите помещения към обектите

  Осигуряване на спасител

ІV. Задължение на собствениците на басейните е да следят ежедневно за остатъчния хлор, както й да се извършва микробиологичен контрол по показателите микробно число и ешерихия коли титър от акредитирана лаборатория.

V. За да бъде здравословно, хигиенично и пълноценно ползването на плувните басейни трябва да се спазват някои основни правила.

1. naked celebrities Здравен риск свързан с качеството на водата

  Зъмърсяване celebrity porn с потогенни (болестотворни) и условнопатогенни микроорганизми (бактерии, вируси) паразити и гъбички.

2. Naked Girls Здравен риск, свързан с температурата на водата.

3. Здравен риск, свързан с травми и наранявания.

  Възниква mobile porn tube при неподходяща конструкция на съоръженията.

4. celebrity nudes Здравен риск, свързан от прекомерно излагане на слънце.

Как hentai porn games да се предпазим:

1.     Не използвайте за къпане и плуване водни обекти, които не са официално разрешени по съответния ред.

2.     Измивайте hardcore gay sex с течаща вода и сапун тялото си преди и след ползване на водни обекти.

3.     Не videos porno gay влизайте във водата след употреба на алкохол и/или обилно хранене.