• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Безплатни прегледи по проект „Спри и се прегледай“

Е-мейл Печат ПДФ

Предстои подписване от Министъра на здравеопазването на договора с „МБАЛ – Берковица” ЕООД гр. Берковица  за извършване на скрининг на рак на дебелото gay twinks и правото черво и рак на маточната шийка.

Сключването на договора е в изпълнение на дейностите от Национална cartoon porn pics кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания. Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 „СПРИ celebrity sex videos и се прегледай”.

И други лечебни заведения в областта са hamster mobile porn заявили своето желание да се включат в проекта „Спри и се прегледай“.

 Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай” се black gay реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Общият бюджет е 19 558 281,73 лева.

Проектът е с цел naked celebrities да се подобри трудоспособността, да се удължи активния трудов живот на населението. Да бъдат оптимизирани здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола.

Скрининговите тестове са разработени в три целеви групи.

»    Рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60 години;

»    Рака на млечната жлеза: 50 до 69 год. възраст.

»    Рака на дебелото и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст

Проектът, който трябва да завърши на 21 декември 2013 година предвижда да бъдат прегледани 400 000 пациента. Предвидени са 250 000 скринингови изследвания да бъдат на правени за рак на маточната шийка на жени на възраст от 25 до 60 години, 50 000 прегледа на млечната жлеза при жени на възраст от 50 до 69 години и 100 000 прегледа на дебелото и правото черво на жени и мъже, които са навършили 50-годишна възраст.

За Porn Stars област Монтана за момента са изпратени покани за скрининг на КРР – 700 бр (335 мъже и 365 жени); за РМЖ – 303 броя жени  и РМШ – 2060 броя жени.

В скрининговото изследване са включени онези хора, които не са регистрирани като болни от рак и не са преминали през прегледи в последната една година. Изборът се прави с помощта на автоматизирана система и е на случаен принцип. Избраните получават лично от куриер своите покани за един от трите скринингови прегледа. Всяка покана съдържа подробна информация къде, как и какво е необходимо да се направи, за да се прегледа поканеният. На избраните се изпраща и още една, втора покана в случай, че не отговорят на първата им изпратена.

„Спри celebrity porn и се прегледай“ е проект насочен към повишаване вниманието към здравето на българина.

Да hentai porn pics обърнем внимание на стреса и начина на живот. На това как се храним, на алкохола и тютюнопушенето, защото те са от голямо значение. Да не забравяме, че от навременното диагностициране на рака зависи неговото успешно лечение. Нека всички, които получат своята покана за преглед, да се отзоват!

Скрининговите naked celebrities изследвания могат да спасят живот. Не пропускайте възможността да се прегледате! Направете го заради самите Вас и близките ви!