• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно указания на МЗ за дейността на РЗИ през 2013 г. Ви уведомявам, че формулярите за преждевременно напускане на болница и преустановяване на хоспитализация и на осъществяваните по отношение на пациент медицински дейности се подписват тогава, когато хоспитализираното лице вземе решението да напусне лечебното заведение, а не при постъпването му в него.