• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ


Във връзка с писмо на МЗ, отдел СДО Ви предоставям образец на таблица на предложенията на местата за специализанти за 2014г. Разликите в сравнение с утвърдения образец са чисто технически (в антетката) и са в съответствие с измененията на Наредба № 34 от 29.12.2006г. от 03.07.2012г.

Предложенията gay movie се попълват в белите редове, в които има и въведена формула. Моля да не попълвате информация в сивите редове, в които има друга формула.

 

В допълнение Ви уведомявам, че на 12.03.2013 беше обнародвано изменение на Наредба № 34. Една от промените (чл. 41, ал. 4) предвижда лечебните или здравните заведения и РЗИ, определени по реда на чл. 18г, ал. 4, които не могат да изпълняват изцяло учебната програма, да сключват договори с други обучаващи институции по чл. 7, ал. 2, провеждащи обучение по съответните раздели или модули от учебната програма по специалността, за определяне на условията и реда за провеждане и финансиране на практическото обучение на специализантите за времето, за което се обучават в обучаващата институция, която не е страна по договора за обучение по чл. 24.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 18, ал. 2 на Наредба № 34 в случаите, когато лечебното или здравното заведение не може да изпълнява изцяло учебната програма по съответната специалност, към предложенията за места за специализанти се прилага копие от договора по чл. 41, ал. 4. Т.е. в случаите, когато лечебно или здравно заведение не може да изпълнява цялата програма, трябва задължително да приложи и копие на такъв договор.

 

            Приложение: Образец предложения места за 2014