• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО ЗАВЕРЯВАТ ЗДРАВНИ КНИЖКИ

Е-мейл Печат ПДФ

В ДВ бр. 14  от 12.02.2013  г. е публикувана промяна в Наредба №15 от 2006 г. заздравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализиранитеинституции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти,  предприятията, коитопроизвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. 

Промяната влиза Amateur Porn в деня на публикуването на наредбата и касае чл. 5 т. 4 , която се отменя, т.е. отпада cartoon porn comics изискването за ежегоднопровеждане на туберкулинов кожен тест на Манту. 

 

При предварителните медицински прегледи и изследвания за оформяне налична здравна книжка за gay cocks първи път, се извършват всички посочени прегледи иизследвания:

·                     Преглед от общопрактикуващ лекарcelebrity porn за лицата по чл. 1 ал. 1 от Наредба №15;

·                     Бактериологично celebrity porn изследване за носителство на шигели,  салмонели, ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремно-тифно носителство– за лицата по чл. 1 ал. 1 тт.1,2,3 и 4 от Наредба № 15;

·                     Изследване young gay porn за чревни хелминти и протозои– за лицата по чл. 1 ал. 1  тт.1,2,3 и4;

·                     Провеждане hamster mobile porn на туберкулинов кожен тест на Манту – по чл. 1 ал. 1

Периодичнитемедицински naked celebrities прегледи и изследвания включват един пътгодишно naked celebrities подновяване на:

·                     Преглед hentai porn games от общопрактикуващ лекар;

·                     Бактериологично изследване

·                     Изследване за чревни хелминти и протозои