• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Заедно срещу рака на маточната шийка

Е-мейл Печат ПДФ

И през 2013 г. на безплатна имунизация срещу рака на маточната шийка отново ще имат право всички момичета на 12 годишна възраст в България.

За възрастовите групи на и над 13 годишна възраст ваксината се заплаща.

Решението за запазване на живота и здравето на момичетата до 18 годишна възраст е на техните родители или настойници. Имунизацията се извършва от общопрактикуващия лекар на детето.

 

През 2012 г. Министерският съвет прие  Национална Naked Girls програма за първична профилактика нарака на маточната шийка, с което  България celebrity porn стана 24-тадържава toon porn в Европа, която осигурява публични средства за първична профилактика на рака на маточната шийка за 12-годишните момичета. Основните дейности на Програмата са насочени към провеждане на широка информационна кампания за значимостта на рака на маточната шийка и възможностите за първична профилактика чрез имунизация, осигуряване на безплатни ваксини за основната целева група (12-годишните момичета), идентифициране, консултиране и обхващане с имунизация срещу HPV (вирусите причиняващи заболяването) на подлежащите от основната целева група.
               От старта на Националната програма през месец ноември 2012 г. до 31.12.2012 г. в регион Монтана gay bareback sex са имунизирани с първи прием
47момичета naked celebrities от основната целева група (за 2012 подлежащите 12-годишни момичета videos gays в област Монтана са 619, което прави 7,6 % обхват).
               За повишаване нивото на информираност средцелевите hentai porn games групи и общопрактикуващите лекари като изпълнители на имунизациите,от naked celebrities стартирането на Програмата през м. октомври 2012 г. до момента в област Монтана са проведени 17 срещи с родители, семейни лекари и други медицински специалисти. Предоставени са различни информационни материали, в т.ч. над 987 брошури за родители. В тях се съдържа информация за начините на заразяване с онкогенни типове човешки папилома вируси, методи за профилактика на заболяването. В рамките на информационните дейности в региона са разпространени 53 бр. DVD с кратък филм за пубертета, сексуално предаваните инфекции като акцентът е поставен върху методите за предпазване и профилактика.

 

           Повече celebrity porn информация можете да получите на интернет страницата на Програмата на адрес: http://hpv-vaccine.bg/, mobile porn tube на Зеления телефон на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка:0800 13454.