• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ЗДРАВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ НА ТЕМА: „ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЖИВА!”

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална здравна инспекция – монтана

Обявява

наградените  gay cartoon porn участници в Конкурс за  здравно - информационен материал

на тема: „Да опазим природата жива!”

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономическите и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят.

Целта на конкурса бе gay boy porn да фокусира вниманието на обществеността върху проблемите и значението на опазването на околната среда и здравето на хората.

Да naked celebrities изготвят здравно – информационен материал бяха поканени екоклубовете към училищата и всички ученици, които милеят за природата и не са безразлични към света, в който живеем.

Победител best mobile porn в конкурса е :

Станислава hardcore gay sex Цекова Живкова- naked celebrities  Х кл, СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци.

Награденият материал  ще бъде издаден.

Благодарим celebrity porn на всички участници!