• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Конкурс за есе на тема: “Светът - малък и голям”

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална здравна инспекция – монтана


Обявява


Конкурс за есе на тема:


“Светът - малък и голям”


Целта на конкурса е да фокусира вниманието на обществеността върху проблемите и значението на психичното здраве като неразривна част от общото здраве на личността; да насочи към позитивното мислене и емоции за постигане на душевно равновесие и хармония.


Конкурсът се организира във връзка с дейностите за подобряване на психичното здраве и превенция на суицидния риск и суицидното поведение и по повод 10 октомври - Световен ден на психичното здраве.


В cartoon porn videos конкурса могат да участват всички ученици от 4 hd mobile porn до 12 клас.


Най-добрите videos porno gay творби ще бъдат  наградени.


Кандидатите трябва да покажат:

· Оригиналност в стила;

· Убедителност Lesbian Porn на изложението;


Есетата ще бъдат оценявани в две категории: за участници от 4 до 8 клас и от 9 до 12 клас. Оценката ще се извърши от комисия от nude celebrities експерти на Регионалната здравна инспекция.


Резултатите hentai porno от конкурса ще бъдат оповестени на 10 celebrity porn октомври 2012г.


Победителите ще получат награди: първа, втора и трета награда на журито /експерти от РЗИ /.


Списъкът naked celebrities на наградените ще бъде обявен в интернет сайта на РЗИ.


Есетата naked celebrities трябва да се изпращат на е- mail: rzi-montana@net-surf.net. Крайният срок е 05.10.2012 г.

За повече информация и въпроси можете да се свържете с Галя Димитрова- ст.инспектор, на телефон: 096/305952 или на gay group sex горепосочения e- mail.