• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

ИНФОРМАЦИЯ

 

относно Big Ass Porn промени в нормативни документи, медико-статистически формуляри и информационни продукти, свързани с прилагане на 4-значните рубрики на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия.

 

Задълженията naked celebrities на страните – членки в областта на статистика на общественото здраве са определени от Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи.

За mobile porn movies България изпълнението на този нормативен документ е в съответствие с Решение на Комисията от 5 април 2011 година за предоставяне на дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008, като отлагателният период касае предоставянето adult anime на данни на ниво 4-ти знак на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ-10 ревизия).

Тъй naked celebrities като статистическите данни са с годишна периодичност, приложението на най-детайлното ниво на Класификацията трябва да влезе в сила най-късно celebrity sex videos от 01.01.2013 година.

С animated porn оглед изпълнението на изискванията на Регламента, Министерство на здравеопазването и Националният статистически институт подготвят необходимите изменения:

•        Промяна celebrity porn на националното законодателство, регламентиращо сертифицирането и кодирането на причините за заболеваемост и смърт – за приложението на 4-значните рубрики на МКБ-10.

•        Промяна bareback gay porn в медицинската и медико-статистическата информация.

•        Подготовка gay twink porn на софтуерните продукти.