• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На прага на новата учебна година

Е-мейл Печат ПДФ

В област Монтана подлежащи на контрол са 76 бр. учебни заведения и 10 бр. общежития, от които 55 бр. общински naked celebrities училища, 15 бр. държавни и 6 бр. частни.

В края на изминалата учебна година инспекторите от РЗИ - Монтана са извършили 87 бр. проверки на учебни заведения и 10 бр. проверки на общежития с цел оценка на състоянието им. В хода на текущият контрол са издадени 7 бр. предписания, като най-често предписваните мероприятия касаят възстановяване и боядисване на стени и тавани, ремонт/подмяна на подова настилка, осигуряване на течаща топла вода в умивалните помещения, ремонт/подмяна на врати в санитарните възли, обезопасяване на осветителни тела във физкултурен салон.

Извършени celebrity porn са 7 бр. проверки за установяване изпълнението на издадените предписания, при които е констатирано изпълнение на 5 бр. предписания, Hardcore Porn 1 бр. предписание е с удължен срок, а 1 бр. предписание не е изпълнено. Предписаните мероприятия, които не са изпълнени, касаят ремонт на стени и тавани в кабинет по труд и техника. За неизпълнение на предписание е издаден 1 бр. акт gay sex video за установено административно нарушение .

В toon porn пет броя учебни заведения са изпълнени всички предписани мероприятия, които включват ремонт и боядисване на стени и тавани, обезопасяване на осветителни тела, осигуряване на течаща топла вода в умивални помещения и ремонт/подмяна на врати в санитарни възли.

При naked celebrities насочения контрол преди началото на учебната година са обхванати 76 бр. учебни заведения и общежития.

В 25 бр. училища са извършени частични ремонти celebrity porn на класни стаи, подмяна на ел. инсталация, освежаване и боядисване на стени и тавани, както и ремонт на покривна конструкция.

В hentai porn videos хода на насочения контрол са издадени 2 бр. предписания от които 1 бр. за извършване на ремонтни дейности в общежитие със срок на изпълнение 01.09.2013г. и 1 бр. за ремонт на стени и тавани в гимназия, както и осигуряване на течаща топла вода в умивални помещения със срок на изпълнение 01.11.2012г.

При извършения контрол е издаден 1 бр. АУАН за неспазване разпоредбите на чл. 56 от Закона за здравето.

В gayporno 1 бр. училище няма да бъдат изпълнени всички предписани мероприятия до началото на учебната година.

Във hamster mobile porn всички учебни заведения учебната 2012/2013г. ще започне на 17.09.2012г.