• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

съгласно Наредба № 26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

при Latina Porn прием на дете в детско заведение и отсъствие на дете от детско заведение

................................

................................

І. ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Родителите представят в детското заведение молба, придружена от следните документи:

1.    Копие от акта celebrity porn за раждане на детето.

2.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3.    Еднократен hentai porno отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

4.    Еднократен cartoon porn videos отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето videos porno gay в детско заведение.

5    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

6.   Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

7.   Имунизационен паспорт, mobile porn sites издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

8.   Медицинска naked celebrities бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от три дни преди постъпването.

................................

................................

ІІ. naked celebrities ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1.    Медицинска celebrity porn бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.

2.    Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.

3.    Изследване за чревни паразити (фекална gay movie проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Лабораториите на РЗИ – Монтана нямат сключен договор с РЗОК и изследванията се извършват срещу заплащане, съгласно Тарифа за таксите, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

- микробиологично изследване – 14.00 лв.

- паразитологично изследване – 11.00 лв.