• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Имунизационен календар на РБ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Навършена възраст Имунизация против Ваксина Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането Хепатит тип В (I прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекошно, 0,1 мл
1 месец Хепатит В (II прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
2 месеца Полиомиелит (I прием)

Дифтерия, naked celebrities тетанус и коклюш (
I прием)
Тривалентна hentai porno жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
3 месеца Полиомиелит (IІ прием)

Дифтерия, тетанус и коклюш (
IІ прием)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
4 месеца Полиомиелит (IІІ прием)

Дифтерия, тетанус и коклюш (
IІІ прием)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
6 месеца Хепатит В (IІI прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
7 месеца Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътре кожно, 0,1 мл
1 година и 1 месец Морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола подкожно или мускулно, 0,5 мл
1 година и 2 месеца Полиомиелит (IV прием gay cartoon porn - І реимунизация) Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) през устата, 2 капки
1 година и 10 месеца Полиомиелит (V прием - ІІ реимунизация) Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) през устата, 2 капки
До 2 години (не по-рано от една година след III прием) Дифтерия, тетанус и коклюш (I реимунизация) Ваксина ДТК подкожно, 0,5 мл
7 години Полиомиелит (VІ прием - ІІІ реимунизация)


Дифтерия videos gays и тетанус (реимунизация)

Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)
ДТ ваксина

БЦЖ ваксина
през устата, 2 капки

мускулно,
0,5 мл

вътрекожно,
0,1 мл
11 години Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
12 години Морбили, паротит и рубеола (реимунизация)

Дифтерия и тетанус (реимунизация)
Триваксина морбили-паротит- рубеола
ТД ваксина
подкожно или мускулно, 0,5 мл
мускулно,
0,5 мл
17 години Дифтерия и тетанус (реимунизация)

Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту)
ТД ваксина

БЦЖ ваксина
мускулно, 0,5 мл

вътрекожно,
0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Дифтерия и тетанус (реимунизация) ТД ваксина мускулно, 0,5 мл
Навършена възраст Имунизация против Ваксина Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането Хепатит тип В (I прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекошно, 0,1 мл
1 месец Хепатит В (II прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
2 месеца Полиомиелит (I прием)

Дифтерия, тетанус и коклюш (
I прием)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
3 месеца Полиомиелит (IІ прием)

Дифтерия, тетанус и коклюш (
IІ прием)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
4 месеца Полиомиелит (IІІ прием)

Дифтерия, тетанус и коклюш (
IІІ прием)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

Ваксина ДТК
през устата, 2 капки

подкожно,
0,5 мл
6 месеца Хепатит В (IІI прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0,5 мл
7 месеца Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътре кожно, 0,1 мл
1 година и 1 месец Морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола подкожно или мускулно, 0,5 мл
1 година и 2 месеца Полиомиелит (IV прием - І реимунизация) Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) през устата, 2 капки
1 година и 10 месеца Полиомиелит (V прием - ІІ реимунизация) Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) през устата, 2 капки
До 2 години (не по-рано от една година след III прием) Дифтерия, тетанус и коклюш (I реимунизация) Ваксина ДТК подкожно, 0,5 мл
7 години Полиомиелит (VІ прием - ІІІ реимунизация)


Дифтерия и тетанус (реимунизация)

Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту)
Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)
ДТ ваксина

БЦЖ ваксина
през устата, 2 капки

мускулно,
0,5 мл

вътрекожно,
0,1 мл
11 години Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
12 години Морбили, паротит и рубеола (реимунизация)

Дифтерия и тетанус (реимунизация)
Триваксина морбили-паротит- рубеола
ТД ваксина
подкожно или мускулно, 0,5 мл
мускулно,
0,5 мл
17 години Дифтерия и тетанус (реимунизация)

Туберкулоза (реимунизация след отрицателна проба Манту)
ТД ваксина

БЦЖ ваксина
мускулно, 0,5 мл

вътрекожно,
0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Дифтерия и тетанус (реимунизация) ТД ваксина мускулно, 0,5 мл

НОВ ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

В ДВ бр. 54/01.07.2014 г е обнародвана Наредба за изменение  и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, съгласно която от 01.07.2014 г. влиза в сила нов Националния имунизационен календар.

За новородените от 01.06.2014 г. основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б ще се провеждат вече с шесткомпонентна ваксина. Имунизацията срещу хепатит тип Б ще е в четири приема:

 -първи прием в родилен дом, като имунизацията се провежда с ваксина ENGERIX;

 -втори, трети и четвърти прием е съответно на 2, 4 и 6 месечна възраст и имунизацията се провежда със шесткомпонентната ваксина, в чиито състав има рекомбинантна хепатит тип Б ваксина.

 Всички общопрактикуващи лекари на територията на регион Монтана са информирани за промените в Националния имунизационен календар, като РЗИ-Монтана ще продължи да им оказва организационно-методична помощ при всеки случай, който касае имунопрофилактиката на населението.

 

Публикуваме Националния имунизационен календар, който е в сила от 01.07.2014 г.

 

Навършена възраст

Имунизация

Ваксина

Начин на приложение

1

2

3

4

 

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит Б

Рекомбинантна хепатит Б ваксина

мускулно, Big Ass Porn 0,5 мл

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

вътрекожно, naked celebrities 0,1 мл

От втори месец

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

мускулно, nude celebrities 0,5 мл

 

Имунизация против пневмококи

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

От трети месец

Имунизация против пневмококи

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

От четвърти месец

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

мускулно, 0,5 мл

 

Имунизация против пневмококи

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

От шести месец

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

мускулно, 0,5 мл

От седми месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

От дванадесет месеца

Реимунизация против пневмококи не по-рано от 6 месеца след III прием

Конюгирана пневмококова ваксина

мускулно, 0,5 мл

От тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит, рубеола

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола

мускулно, 0,5 мл

От осемнадесет месеца - не по-рано от една година след третия прием

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б

Комбинирана gay black петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

мускулно, 0,5 мл

Шест celebrity porn години - в календарната година на навършване на възрастта

Реимунизация mobile porn movies против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит

Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седем години - в календарната година на навършване на възрастта

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Единадесет години - в календарната година на навършване на възрастта

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

Дванадесет години - в календарната година

Реимунизация против морбили, паротит, рубеола

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола

мускулно, 0,5 мл

на навършване на възрастта

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Тд ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седемнадесет години - в календарната година

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

на навършване на възрастта

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Тд ваксина

мускулно, 0,5 мл

От 25-ата година - в календарната година на навършване на възрастта през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

Тд ваксина

мускулно, 0,5 мл