• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


КОНТРОЛ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА hentai porno ЗА ПЕРИОДА 01.06.2012 – 25.06.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във gay cartoon porn връзка с изпълнение на нормативните изисквания на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировката /ДВ бр.82/24.10.1975г., изм. бр.18/1984г. и бр. 25/2002г./ на територията на Община Монтана са регистрирани и подлежат на контрол 26 басейна, от които 6 бр. закрити и 20 бр. открити.

До момента инспектори от РЗИ – Монтана naked celebrities са извършили 14 бр. проверки по текущ здравен контрол на горепосочените обекти. В резултат от проверките са издадени 20 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни мероприятия със срок на изпълнение.

В резултат от предписани санитарно-технически мероприяния през 2011 г., касаещи задължението на собствениците на плувни басейни без пречиствателни съоръжения да предприемат действия за поставянето на такива, към днешна дата 25 бр. от регистрираните плувни басейни са с инсталирани пречиствателни инсталации.

Извършен е анализ на 28 бр. водни проби, от които 27 бр. не показват отклонение от нормативните изисквания, а 1 бр. е нестандртна по показатели микробно число и коли титър.

Предвид обстоятелството, че активният летен сезон е в разгара си, текущият здравен контрол на плувните басейни ще бъде засилен и придружен с активно пробонавиране на водни проби, както крайнната цел е поддържане на трайно съответствие с изискванията на Инструкция №34.