• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Във връзка Milf Porn с контрола върху забраната за тютюнопушене, РЗИ – Монтана Ви уведомява:

Е-мейл Печат ПДФ

С celebrity porn промените в Закона за здравето – ДВ. бр. 40/29.05.2012 г. от 1 юни 2012 г. влиза в сила пълната забраната за тютюнопушене в закритите обществени места.

На основание чл. 56а се забранява тютюнопушенето и на следните открити обществени места:

1. прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските

градини, hentai porno училищата, ученическите общежития и места, където

предоставят социални услуги за деца;

2. gay sex video площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на

спортни gay cartoon porn и културни прояви.

Проверки за спазване на celebrity porn забраната за тютюнопушене

На gay movie 1.06.2012 г. специалистите от Дирекция Здравен контрол при РЗИ – Монтана извършиха 11 бр. проверки на обекти с обществено предназначение, 8 бр. – на  прилежащите терени и тротоари на детски градини и училища и 5 бр. в закрити обществени места /административни сгради/.

Не naked celebrities са констатирани нарушения относно тютюнопушенето.

РЗИ naked celebrities – Монтана припомня, че с обявяването на заведения за хранене и развлечения в т. нар. „частни клубове” не отпада прилагането на нормативно установените забрани и ограничения за тютюнопушене в този вид закрити обществени места. Съгласно Параграф 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето по смисъла на чл. 56 обществени места са всички, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп.

Съгласно mobile porn sites чл. 19 ал. 2 т. 1 от ЗЗ държавните здравни инспектори имат право на свободен достъп до такива обекти, тъй като същите подлежат на контрол.