• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Още нещо за кърлежите и как да се предпазим от тях

Е-мейл Печат ПДФ

Инфекциозните болести, предавани чрез кърлежи, са актуален проблем за общественото здравеопазване.

С най-голямо практическо значение за България са Лаймската борелиоза (Лаймската болест) и Марсилската треска (Средиземноморска петниста треска). Кримската-Конго хеморагична треска е заболяване с много сериозна прогоза, но с ограничено разпространение в страната. Кърлежите разпростаняват и причинителя на Ку-треската. От 1997 г. , след близо 40 години отсъствие, у нас се регистрират и случаи на туларемия. Ерлихиозите (гранулоцитна и моноцитна) и бабезиозата вероятно също заемат не малък дял, но поради неспецифичната клиника и ограничените възможности за рутинна диагностика са по-малко познати. Кърлежите разпространяват и вируса причинител на кърлежовия енцефалит.

Понякога един кърлеж е носител на няколко патогенни агента. При кръвосмучене те могат да се предадат на човек едновременно и да се развие коинфекция. Изследвания, проведени у нас, показват заразеност на кърлежите Ixodes ricinus (известни като основни преносители на Лаймската болест) между 31 % и 41 % за възрастните екземпляри и около 10 % за нимфите. Данните варират в зависимост от региона и годината на изследване.

Докато при Лаймската болест, Средиземноморската петниста треска и Кримската-Конго хеморагична треска, кърлежовият механизъм е основен, то при туларемията той е един от множествените механизми на заразяване. При Ку-треската, кърлежите имат значение за поддържане на селскостопанските огнища. Това определя по-трудна борба и профилактика при последните две заболявания.

Модел на поведение след ухапване от кърлеж

1. Правилно отстраняване на запития кърлеж

Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсети. Леко запилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без обаче да се върти и завива. Много широко разпростанена практика е да се върти обратно на чосвниковата стрелка, но това е абсолютно погрешно. Така кърлежът gay bareback sex може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургично отстраняване.

Неправилно е и мазането на мястото на запития кърлеж с алкохол, терпентин или изгаряне с кибритена клечка. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуалната зараза.

По toon porn същия начин трябва да се отстраняват и кърлежите от домашните любимци.

2. Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато при вадене на кърлежа в кожата са останали части от него. Понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устия му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.

3. Щателна дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа – с йод, спирт или одеколон.

4. При възможност сваления кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване. В противен случай се унищожава чрез изгаряне или поставяне в спирт. Много хора размачкват свалените кърлежи от животните, при което пръски от съдържимото попадат в очите и човек се разболява, без да е ухапан.

Съвети за проследяване в продължение на 30 дни относно:

1. mobile porn tubes Локални прояви – на мястото на ухапването – зачервяване, оток, болка,  Поява на петно, с централно просветляване, с бърз разтеж, без сърбеж и затопляне

2. gay movies Общи прояви – температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото. За временно пребиваващите или живеещите в ендемични за Кримска-Конго хеморагична треска райони – прояви на кървене от венците, хеморагични петна по кожата.

3. naked celebrities Във връзка с факта, че първият стадий на лаймската болест може да протече безсимптомно, се препоръчва серологично adult anime изследване един месец след ухапването.

Предпазване от ухапване от кърлежи

1. Избягване celebrity porn посещаването на райони с гъста растителност и висока влажност, поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват отъпканите и лишени от буйна растителност места.

2. Да Lesbian Porn се носи подходящо затворено облекло – добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.

3. Използване naked celebrities на репеленти за кожата и перметрин за дрехите.

Едни от най-ефективните репеленти (отпъждащи вещества) са: бензилбензоат, ДЕТА, дибутилфталат, диметилфталат. Те се нанасят по откритата кожа. Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8 – 15 дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретроид (перметрин). Накиснатите дрехи се оставят да изсъхнат и след 24 часа се обличат. Репелентите отблъскват кърлежите, а при контакт перметринът ги убива. Не се препоръчва нанасяне на перметрин директно върху кожата.

4. Ежедневен оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото. Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежовопреносимите заболявания. Особено внимание трябва да се обръща на „предпочитаните” от кърлежите места – окосмената част на главата (особено при деца), по корема, по мишниците, в слабините, в гънките за коляното, под мамилите.

Наложителен е и оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки.

5. celeb sex tapes Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата и ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.