• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

При проведени изследвания на 02.05.2012г. и 07.05.2012г. на водни проби от водоизточник „Помеждинска бара” и помпена станция с. Геоги Дамяново се установи, че питейната вода отговаря на изискванията по показател „мътност”.

Този показател няма пряка здравна значимост, но е най-важния за консуматора, тъй като той по този параметър оценява водата „субективно”.

В следствие от горното, РЗИ – Монтана е информирала Кметствата на Община Георги Дамяново и  Община Монтана, че отменя издадените предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Остава ангажиментът на водоснабдително дружество „ВиК” ООД гр.Монтана за увеличаване количество хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л, подавана за с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Горно Церовене и м. „Ресника” на Община Монтана с цел засилена дезинфекция.