• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална hentai porn pics здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

При проведените изследвания на водни проби от питейна вода, осигурявана от водоизточник и помпена станция с.Пали Лула се установи, че питейната вода отговаря на изискванията по показател „мътност”.

Този показател няма пряка здравна значимост, но е най-важния за консуматора, тъй като той по този параметър оценява водата „субективно”.

Остава ангажиментът на водоснабдително дружество „ВиК” ООД гр.Монтана за увеличаване на подаваното количество хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.