• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Международен конкурс за детска рисунка gay cocks „Не на цигарите!”

Е-мейл Печат ПДФ

За шестнадесети пореден път Министерство на здравеопазването, Националният център по обществено здраве и анализи,  съвместно с италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания (A.N.V.O.L.T.),  организират Международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!”. Конкурсът е част от международен проект, който тази година включва България, Италия, Македония и Румъния. Право да участват в конкурса имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна. Крайният срок за изпращане на рисунките е 10.05.2012г. в Националния център по обществено здраве и анализи – София, бул.”Академик Гешов” № 15. Условията за конкурса са публикувани на адрес: http://www.ncphp.government.bg/files/Uslovia_NoSmok_2012(1).pdf

Голямата награда е екскурзия в Рим, заедно с наградените деца от другите държави – участнички в конкурса. Останалите, отличени от журито, малки художници ще получат предметни награди.

Журирането и определянето на рисунката – победител в конкурса „Не на цигарите” ще се състои на 15 май 2012г. в сградата на НЦОЗА. По традиция председател на комисията е художникът Иван Яхнаджиев. Комисията е с нечетен брой участници. В състава й  влизат представител на O.N.L.U.S. – представена от Фондация „България Младежка Превенция”, художници, психолози, специалисти по промоция на здраве от  НЦОЗА, МЗ,  експерти от МОМН и МФВС. Според регламента, в комисията работи и детско жури от 3 деца (на възрастта на участниците) от училище с разширено изучаване на рисуване. Тези деца не участват със свои рисунки в конкурса.

Награждаването на победителите ще се извърши  на церемония, съпроводена от изложба в Галерията за чуждестранно изкуство, разположена зад храм-паметник  „Ал. Невски”, от 11,00 ч. на 19 май (събота) 2012г.

Очаква се този проект да допринесе за :

- Развитие на творческите способности на децата с насоченост  и към проблемите на опазването на здравето;

- Създаване на позитивни нагласи у децата към здравословния начин на живот и готовност за избягване на тютюнопушенето;

- Привличане на вниманието на обществеността и медиите към здравето на децата и опасностите от тютюнопушенето в млада възраст

По naked celebrities изчисления на СЗО, при над 1 милиард възрастни пушачи, 700 хиляди,  т.е около 1/2 от всички деца в света са пасивни пушачи. Пасивното пушене в детска възраст представлява сериозна заплаха за  общественото здраве. Основният източник на цигарен дим в предучилищна възраст са пушещите в присъствие на детето родители и други членове на семейството. Според проучване на експерти от Националния център по обществено здраве и анализи, по-голямата част от учениците прекарват часове наред дневно в среда, където се пуши. Над 70 процента от анкетираните деца между 14 и 18 години са пушили цигара, като  момчетата са пропушили средно на 12.2, а момичетата – на 13 години. Пушат 28.2 процента от учениците на 13-15 годишна възраст, като 14.3 процента са всекидневни пушачи. Тревожен е фактът, че 7.2 процента от учениците са запалили първата си цигара на възраст 7 години и по-рано, а всеки девети-на 8 -10 години.