• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Резултати от поредните вечерни проверки на РЗИ celebrity nudes – Монтана за спазване на изискванията за ограничаване на тютюнопушенето

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с предстоящата пълна забрана на тютюнопушене  в закрити обществени места и по отношение контрола по чл. 56 от Закона за здравето и Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места  и в сградите с обособени работни места, на 03.03.201 2г. инспектори от дирекция „Здравен контрол” към РЗИ – Монтана извършиха поредните вечерни проверки на 35 обекта за хранене и развлечение на територията на общ. Монтана. Съставени са 17 бр. акта за установени административни нарушения.

Основните нарушения остават липсата или представянето на неактуални към датата на проверката протоколи от измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене и неспазване на нормативно определения начин за обозначаване на помещенията в обектите.