• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Медицински университет – София, отдел «СДО и УБК» обяви конкурси за придобиване  на специалност в системата на здравеопазването във вестник «Новинар» бр. 4/06.01.2012г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. «Акад. Иван Гешов» № 15, ет. 12, стая № 7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи, може да получите на сайта на МУ – София в интернет /www.mu-sofia.bg/.