• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Медико-статистически отчети 2011-2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно разпоредбите на Закона за статистиката, чл.6, ал.3 от ЗЛЗ, Наредба № 10 на МЗ от 5 Юни 2000 г. и указания на НЦОЗА всички лечебни заведения на територията на област Монтана са длъжни да попълнят и представят в РЗИ – Монтана отчет за дейността си през 2011 г.

Сроковете за предоставяне на отчетите са както следва:


- За лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП – в срок до 01 февруари 2012 г.;


- За лечебни заведения от извънболнична помощ – в срок до 16 февруари 2012 г.;

 


Съгласно действащата нормативна уредба на лечебните заведения, непредставили отчети в указания срок, ще бъдат наложени съответни административни наказания.


Формулярите за годишните отчети  могат да се изтеглят от тук:


· Комплект за Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ;

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365)

2. Приложение 2 към формуляр 365 - Дейности, свързани с майчинско здравеопазване

3. Приложение 3 към формуляр 365 - Дейности, свързани с детско здравеопазване

4. Приложение 4 към Black Porn формуляр 365 - Резултати от профилактични прегледи, съобразно възрастта на децата

5. Приложение 5 към формуляр 365 - Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст

6. Приложение 6 към формуляр 365 - Регистрирани hentai porn pics заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица над gayporno 18 годишна възраст

 

· Комплект за ДКЦ, МЦ

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365)

2. Приложение 5 към формуляр 365 - Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст

3. Приложение 6 към формуляр 365 - Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица над mobile porn tube 18 годишна възраст

4. Приложение 9 към формуляр 365 и 365Б - Ренгенови изследвания и процедури

5. Приложение 11 към naked celebrities формуляр 365 и 365Б - лабораторна дейност· Комплект за Амбулатория за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ;

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365)

2. Приложение 5 към формуляр 365 - Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст

3. Приложение 6 към формуляр 365 - Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица над 18 годишна възраст


· Комплект за дентална медицина;

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365)

2. Приложение 1 към формуляр 365 - Дейност на лекарите по дентална медицина


· Комплект gaysex за МБАЛ;

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365-Б)

2. Отчет на кожно porn cartoon -венерологичното заведение (формуляр 3 - КВ-заведение - 367)

3. Отчет за регистрираните заболявания от венерически болести, naked celebrities микроспория, трихофития и фавус (формуляр 3 - КВ-заведение - 367 Р)

4. Отчет за пневмофтизиатрично заведение (формуляр 3 - ПЗ - 372)

5. Отчет celeb sex tapes за регистрираните заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания (формуляр 3 пневмофтизирано заведение - 372-Р)

6. Приложение 5Б към формуляр 365-Р - Хоспитализирани слечаи в лечебните заведения по вид на заболяването на деца от от 0 до 17 годишна възраст

7. Приложение 6Б-1 към формуляр 365-Р - Хоспитализирани слечаи в лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст 18-64 години

8. Приложение 6Б-2 към формуляр 365-Р - Хоспитализирани слечаи в лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст над 65 години


· Комплект celebrity porn за СМДЛ;

1. Отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ (формуляр "З"-365)

2. Приложение 9 към формуляр 365 и 365Б - Ренгенови изследвания и процедури

3. Приложение 11 към формуляр 365 и 365Б - лабораторна дейност


· Комплект за ЦСМП.

1. Отчет за спешна медицинска помощ - (формуляр 3 - СМП - 369)