• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки по предлагането на бутилирани води в детските заведения в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Извършените от специалистите в РЗИ – Монтана проверки по предлагането на бутилирани води в детските заведения на територията на областта констатираха следното:

1.От подлежащите на държавен здравен контрол общо 58 детски заведения в област Монтана, в 21 обекта се прелагат бутилирани натурални, изворни и трапезни води.

Съгласно действащото законодателство натурални hardcore gay sex минерални води с повишено съдържание на флуор над 1,5 mg/l не са подходящи за всекидневна консумация от деца под 7 години. В наднормени количества флуорът е токсичен, уврежда и млечните зъби.

2.В 19 броя детски заведения основно се предлагат следните видове и марки бутилирани води: натурална минерална вода „Горна Баня”, изворна вода „Девин” и трапезна вода „Сердика”.

Натурална минерална вода” Горна Баня” по своя състав е подходяща за ежедневна консумация от лица от всички възрасти.

3.В две от детските заведения е констатирана наличност на натурални минерални води: „Хисар”, „Пирин Спринг” и „Ракитово”. Същите са с изписан текст върху етикета „Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7-годишна възраст” съгласно чл. 22, ал. 3, т. 5 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Такива бутилирани натурални минерални води не следва да се предлагат регулярно на деца до 7-годишна възраст, за което съответно има издадени 2 броя предписания до директорите на детските заведения относно недопускане регулярното предлагане на натурални минерални води с повишено съдържание на флуор на деца под 7-годишна възраст.

4.До всички разположени на територията, контролирана от РЗИ – Монтана детски заведения, има издадени 58 броя предписания относно избора на натурална минерална вода да се прави единствено въз основа на нейното съдържание на флуор и цитирания по-горе надпис на етикета, а не на основание на други атрибути като цвят на етикета, цвят на капачките и бутилките, символи и графични знаци поставени върху етикета и др.

Припомняме, naked celebrities че съгласно изискванията на чл. 22, ал. 3, т. 5 от Наредбата за исикванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели е върху етикета на потребителските опаковки на такива води да се поставя надписа celebrity porn „Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. cartoon porn videos Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7-годишна възраст”.

Такива бутилирани натурални минерални води не следва да се предлагат регулярно на деца до 7 годишна възраст в детските заведения.От включените в списъка на признатите натурални минерални води в Реупублика България, такива са следните (търговски марки) натурални минерални води:

 1. Велин” – бутилирана от „Сондаж №  5 Горски кът”, находище „Велинград”;

 2. Велинград” – бутилирана от „Сондаж № 2”, находище „Велинград”;

 3. Девин” – бутилирана от „Сондаж № 5”, находище „Девин”;

 4. Девин газирана” – бутилирана то водоизточник „Сондаж № 3”, находище „Девин”;

 5. Ком „ – бутилирана от „Сондаж № 1”, находище „Бързия”;

 6. Михалково” naked celebrities – бутилирана от сондаж №№ 1а ВП и 1 ВКП, находище „Михалково”;

 7. Пирин спринг” – бутилирана от „Сондаж № 273”, находище „Баничан”;

 8. Ракитово” – бутилирана от „Сондаж № 5”, находище „Ракитово”;

 9. Старо Железаре” – бутилирана от сондажи №№ 2 и 4, находище „Старо Железаре”;

 10. Хисар” best mobile porn – бутилирана от извор „Чобан чешма”, находище „Хисаря”;

 11. Хисар” – бутилирана от сондаж №№ 1 и 7, находище „Хисаря”;

 12. Хисар” gay anime – бутилирана от извор „Банчето-Миромир”, находище „Хисаря”;

 13. Хисаря” Lesbian Porn – бутилирана от „Сондаж № 7”, находище „Хисаря”.

Всички naked celebrities останали признати натурални води могат да бъдат предлагани за консумация на деца до 7 годишна възраст в организираните колективи в детските заведения единствено въз основа на нейното съдържание на флуор и цитирания по-горе надпис на етикета.

Бутилираните изворни и трапезни води, gay twink porn съгласно изискванията, по своя химичен състав трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и следователно могат да се предлагат без ограничение на деца до 7 годишна възраст в организирани колективи в детските заведения.