• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с автоматичното прехвърляне на национален спешен телефон 150 към единен национален номер за спешни повиквания тел.112, Ви уведомяваме следното:

Служебната комуникация между центровете за спешна помощ и останалите лечебни заведения след 01.10.2011г. следва да се осъществява на служебните външни телефони на ЦСМП в съответната област, като не се допуска използване на тел.150 за служебни цели.

При необходимост от комуникация, свързана с осигуряване на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ, може да се ползват телефоните за връзка с дежурния експерт от Министерство на здравеопазването (ст.тел. 02/8050300 и моб.тел.0888334545), който да осигури координация и взаимодействие между ЦСМП и болничните заведения.