• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


“Бъди доброволец........за пътна безопасност”

Е-мейл Печат ПДФ

На 18.09.2011 г. в Монтана се проведе кампания под мотото ”Бъди доброволец.......за пътна безопасност”. Тя бе организирана от неправителствената организация ”Отворена младеж”, в партньорство с РЗИ – Монтана и доброволци от БМЧК в града.

На площад „Жеравица” бе разположена палатка с монтиран в нея алкосимулатор, който чрез специален софтуер поставяше участниците в ролята на шофьори в няколко рискови ситуации, реално случили се по европейските пътища.

В последствие симулаторът усложняваше ролята на участника със симулирано в кръвта съдържание на алкохол и показваше ефектите от такъв тип рисково шофиране. В съседство се разиграваха ситуации, симулиращи съдържание на алкохол в кръвта между 0.7 и 1 промил чрез алкоочила и препятствия за придвижване с тях.

Кампанията, в която в Монтана се включиха 150 участника, бе с цел предотвратяване на злоупотребата с алкохол и по-голяма отговорност от наша страна като водачи и пешеходци.