• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ФОТОКОНКУРС – ИЗЛОЖБА “ ЕМОЦИЯТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална здравна инспекция Монтана обявява фотоконкурс  на тема:
“Емоцията - извор на живот”.


Конкурсът се организира във връзка с програма за психично здраве и суицидопрофилактика и по повод 10 октомври - Световен ден на психичното здраве.

Целта celebrity porn на конкурса е да фокусира вниманието на обществеността върху проблемите и значението на психичното здраве като неразривна част от общото здраве на личността; да насочи към позитивното мислене и емоции за постигане на душевно равновесие и хармония. 

Най-добрите творби ще бъдат  наградени. Критерии на журито при оценяване на творбите ще бъдат показаното творчество и фотографско качество.


 

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 10 naked celebrities октомври 2011 г. на специално експонирана изложба с изпратените фотографии, която ще се състои във фоайето на РЗИ - Монтана.

Победителите ще получат награди: първа, втора и трета награда на журито /фотограф, художник и експерти от РЗИ /.

Списъкът Teen Porn ще бъде обявен в интернет сайта на РЗИ.   


РЕГЛАМЕНТ:

1. Тема gay movies на конкурса: “Емоцията - извор на живот”.

2. Всеки участник в конкурса може да изпрати до 5 бр. фотографии /може и в рамките на фотоесе/ на адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица 3, отдел ПБПЗ - за фотоконкурса. Срок – 05.10.2011 г. до 16:30 часа.

3. Изисквания към фотографиите:

- стандартен формат, не по-малка резолюция от 600-800 pix;

- да бъдат авторски;

- да не съдържат неприлично, провокативно, сексуално ориентирано или друго неподходящо съдържание;
- да cartoon porn videos бъдат придружени с примерен текст;

Снимката трябва да бъде придружена с пълен и точен адрес на подателя както и телефон за връзка. Право на участие имат всички деца и ученици на възраст от mobile porn movies 10 до 19 години.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
:

-   С naked celebrities включването си в конкурса участникът потвърждава и декларира, че представената снимка е оригинално произведение, създадено от него, че фотографията не нарушава каквито и да са авторски права, търговски марки, права на личността, публичността и правата върху интелектуалната собственост на което и да било лице или организация, и че никоя друга страна няма каквито и да било права на собственост, претенции или права във връзка с фотографията;

-    Всеки celeb sex tapes участник, чиято снимка не отговаря на изискванията може да бъде дисквалифициран от журито;

- В hentai porno случай че снимката  съдържа материали или елементи, които не са собственост на участника и/или са обект на права на трети страни и/или се появят лица, чието съгласие трябва да бъде получено във връзка с изложбата, тогава участникът е отговорен за получаването на всички разрешения и съгласия необходими за използването на фотографията.

 

Лиценз
С bareback gay porn участието си в Конкурса всички участници предоставят, неотменяем, вечен и изключителен лиценз на РЗИ да възпроизвежда, показва и създава производни материали с участващите в конкурса снимки (като се споменава името на автора). От упълномощените страни не се изисква да заплащат каквото и да е допълнително възнаграждение или каквото и да е допълнително одобрение във връзка с подобно използване.