• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на висшите медицински и немедицински специалисти в системата на здравеопазването

Е-мейл Печат ПДФ

Отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София преобяви незаетите места за придобиване на специалност на висшите медицински и немедицински специалисти в системата на здравеопазването.

Приемът на документи стартира с публикуване на обявата във в. „Новинар”, бр. 202/02.09.2011 г.

Документите young gay porn за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Е. Гешов” № 15, ет. 12, стая № 8.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ – София в интернет / www.mu-sofia.bg/.