• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Проверки на плувните басейни в област Монтана почти в края на летния сезон извършиха специалистите от РЗИ – Монтана. Проби са взети от всички 20 открити басейна на територията на областта. Извършените лабораторни изследвания показват, че качеството на водата в басейните е добро и отговаря на нормативните изисквания. Изключение прави един басейн в община Вършец, където има несъответствие по микробиологични показатели и нитрити. Предстои санкциониране на собственика.

Прави впечатление, че този сезон няма големи отклонения в качествата на водата на басейните в региона. Това се дължи както на засиления контрол и наложените санкции през последните години от страна на РЗИ – Монтана, така и на завишената отговорност и вътрешния контрол от страна на стопанисващите басеините.