• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОМЕНИ celebrity porn ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪГЛАСУВАНЕТО НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА


На gay bareback sex основание Постановление № 124 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, се въвежда такса в размер на 18 лв. mobile porn tubes за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания. Размерът на таксата е определен в Приложение № 4 към чл. 29г, код 01.13.25 от Тарифата.

Във hot gay sex връзка с горепосоченото и в изпълнение на Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ бр. 78/26.09.2006г.) следва в срок до 30.09.2011 г., училищата от област Монтана да представят в Регионална здравна инспекция – Монтатана следните документи:

- naked celebrities Седмично разписание на учебните занятия, утвърдено от директора на училището – 2 екземпляра;


- Извлечение от протокол от заседание на педагогическия съвет на училището с определените степени на относителна трудност на предметите от профилираната и професионална подготовка на учениците.

 

- celebrity sex tapes Заявление до директора на РЗИ – Монтана за извършване на здравна оценка и съгласуване на седмично разписание на учебните занятия (по образец)

- Документ cartoon porn videos за платена такса.

Таксата Bbw Porn може да бъде заплатена на касата на РЗИ – Монтана, пл. „Жеравица” 3, ет.4 и по банков път.

Телефон hentai porn games за информация: 096/305 952