• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

За периода 27 – 29.06.2011 г. са извършени 13 бр. проверки на функциониращите басейни в гр. Вършец, гр. Лом, гр. Берковица, с. Спанчевци, и с. Бързия и са взети 26 бр. проби за извършване на лабораторен контрол на качествата на водата. Резултатите от изследванията показват, че водата в басейните е чиста и обеззаразена.


 

Във връзка със заповед на директора на РЗИ – Монтана за спиране на експлоатацията на плувен басейн за неизпълнение на предписание от 2010 г. за изграждане на пречиствателно съоръжение, през периода 29.06. – 01.-07. 2011 г. се извършиха проверки за контрол на изпълнение на зопаведта, които показаха че се извършва изграждане на пречиствателното съоръжение към обекта. Считано от 04.07.2011 г. заповедта е отменена, тъй като съоръжението е изградзено и функционира.