• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на туристите, почиващи в гр. Вършец

Е-мейл Печат ПДФ

За осигуряване на медицинското обслужване на български и чуждестранни граждани в курортния център Вършец, предоставяме на вниманието на почиващите туристи в града следната информация:

1. Информация относно местоположението на най-близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и медицинската помощ, която те предоставят;

2. Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език;

3. Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език.

Информацията е предоставена на хотелските комплекси в курорта и на обшина Вършец, за да бъде поставена на общодостъпни места.