• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Резултати от проверки за спазване изискванията за ограничаване на тютюнопушенето

Е-мейл Печат ПДФ

От gay group sex началото на месец юни по Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, инспекторите от РЗИ – Монтана са извършили в цялата област общо 187 бр. hamster mobile porn проверки.От тях 60 са в лечебн cartoon porn pics и заведения и здравни кабинети. 40 бр. celebrity sex videos проверки са осъществени в обекти за обществено предназначение, 74 в заведения за naked celebrities хранене и развлечение и 13 про Big Ass Porn верки в административни сгради и закрити обществени места. Съставени са 7 бр. актове naked celebrities за установени нарушения, издадени са 4 бр. наказателни постановления за налагане на глоба или имуществена санкция на обща стойност 1400 лева.

Прави hot gay sex впечатление, че има значителна промяна към по-добра организация на тютюнопушенето в обектите. Това е видно и от малкия брой съставени актове, които бяха значителен брой по време на тематичната проверка през месеците февруари и март. Основни остават нарушенията в заведенията за хранене и развление относно липса на протоколи celebrity porn от измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене и неспазване на нормативно определения начин за обозначаване на помещенията в обектите.