• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на управителите на лечебните заведения

Е-мейл Печат ПДФ

         Във връзка с констатирани пропуски в работата на лечебните заведения при експертизата на временната неработоспособност от НОИ, НАП, НЗОК и др. институции и неспазване изискванията на нормативните документи и с цел повишаване на контрола от РЗИ по експертизата, следва стриктно да се спазва чл. 23 ал. 1 т. 2 „б” и „в” от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и РКМЕ.

При издаване на болнични листове от лекуващите лекари /лекарите по дентална медицина, ОПЛ и ЛКК на лечебните заведения, клиничния преглед и становището за временна неработоспособност следва да се отразяват не само в личната карта (ЛАК), но и задължително в амбулаторния лист – бл. МЗ-НЗОК № 1.