• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Имунизация срещу полиомиелит в кв. „Кошарник” в гр. Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Във celeb sex tapes връзка със Заповед № РД 28-117/13.04.2011 г. на Министъра на здравеопазването за провеждане на извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит на деца от 13-месечна до 7-годишна възраст, без необходимата за възрастта имунизация, на 17.05.2011 г. имунизационни екипи на РЗИ – Монтана организираха посещение на кв. „Кошарник” в гр. Монтана.

По naked celebrities време на акцията присъстваха Първия секретар на Швейцарското посолство, заместник генерален директор направление „Социално-оперативни дейности” д-р Надежда Тодоровска от Националния съвет на БЧК и Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Имунизационната black gay кампания стартира в 10.00 ч. на 17.05.2011 г в кв. „Кошарник” с три имунизационни екипа, включващи общопрактикуващи лекари и епидемиолози от РЗИ - Монтана.

От страна на Швейцарското посолство чрез БЧК, бяха предоставени подаръци за имунизираните деца.

От явилите се 107 деца, 56 бяха обхванати с извънредна имунизация против полиомиелит, 24 деца бяха отложени от ваксинация след медицински преглед, поради временни противопоказания и 27 деца бяха насочени към личния си лекар за допълнително уточняване на имунизационния статус и провеждане на имунизация при необходимост.