• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална naked celebrities здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Показване # 
# Заглавие на анкетата
1 Досега използвали ли сте услугите на нашата администрация?
2 Лесно се намира информация за нашата администрация и нейните услуги?
3 Лесно се намира информация за начина на достъп до услугите?
4 Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) е ясна / лесно разбираема?
5 Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) е точна?
6 Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) е пълна?
7 Устните обяснения, които дават служителите са ясни / лесно разбираеми?
8 Устните обяснения, които дават служителите са точни?
9 Устните обяснения, които дават служителите са пълни?
10 Първоначално научих за Вашата администрация от:
11 В бъдеще бих искал /а да получавам такава информация от:
12 Служителите се отнасят към мен посъщия начин, както с останалите клиенти?
13 Служителите разбират моя проблем (моето запитване) ?
14 Достъпът до сградата е лесен?
15 Работното време за прием на граждани е удобно?
16 Приемните за граждани са чисти и подредени?
17 Обстановката в приемните за граждани предразполага за свободен разговор със служителите?
18 Кой аспект на обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
19 Вие сте?
20 На колко години сте?
Страница 1 от 2