• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Справка за качеството на водите 01.08-15.08.2019

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2019 г.  ДО 15.08.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ успешно се класираха кандидатите, както следва: 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Класиране

1.Надя celebrity porn Емилова Иванова

2.Димитър Рафайлов Цветанов

3.Наталия 3d hentai porn Иванова Ангелова

Първо място

Второ място

Трето място

Актуална информация за извършената през периода 01.07.2019 г. – naked celebrities 31.07.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност black gay по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

223

2.Брой Mature Porn обекти, в които са извършени проверки

223

2.1. celebrity porn Обекти за хранене и развлечения

71

2.2. gay twinks Детски и учебни заведения

11

2.3. Лечебни и здравни заведения

74

2.4. naked celebrities Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

67

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой toon porn съставени актове за констатирани нарушения

0

Страница mobile porn tubes 2 от 185